1.  Aká je predvolená IP adresa a heslo kamier Samsung?

IP adresa je od výroby nastavená na 192.168.1.100 a heslo je 4321


2. Ako sa volá mobilná aplikácia pre zariadenia Samsung?

Pre zariadenia Android a iOS je dostupná aplikácia iPOLiS Mobile.

 

3. Ako môžem úplne odinštalovať softvér Samsung Security Manager (SSM)?

1. Najprv je potrebné odinštalovať SSM z Windows-u klasickým spôsobom.

2. Následne vyčistíme databázu Registry:

 a) kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text regedit a stlačte Enter.

 b) vyhľadajte nasledujúce priečinky :

  • 32 bit PC : HKEY_LOCAL_MACHINE> SOFTWARE>Microsoft  > Windows > CurrentVersion > Uninstall
  • 64 bit PC : HKEY_LOCAL_MACHINE> SOFTWARE> Wow6432Node > Microsoft > Windows >CurrentVersion > Uninstall

 c) nájdite nasledujúce adresáre, a ak existujú, zmažte ich.

  • {2B3D4159-C2D9-4213-9563-85F2AD9F7424}
  • {2A3D4159-C2D9-4213-9563-85F2AD9F7424}
  • {26CD3C5F-E1B7-4223-849D-BOEED34E9DB7}