1.  Aká je predvolená IP adresa a heslo kamier Geovision?

IP adresa je od výroby nastavená na 192.168.0.10

Meno aj heslo je admin.


2. Ako sa volá mobilná aplikácia pre zariadenia Geovision?

Pre zariadenia Android a iOS je dostupná aplikácia GV-Eye.

 

3. Ktorý softvér mám použiť na zobrazenie živého obrazu v klientskom PC?

Môžete použiť aplikáciu GV-Multi View alebo GV-Edge Recording Manager.

 

4. Ktorý softvér mám použiť na prehrávanie záznamov v klientskom PC?

Môžete použiť aplikáciu GV-Remote ViewLog alebo GV-Edge Recording Manager.