Riešenie problémov - otázky a odpovede.


1. DVR/NVR sa reštartuje prípadne zamrzne.

Vstupné napájanie kolíše prípadne je príliš nízke. Doporučujeme dokúpiť regulátor napätia prípadne UPS.

V prípade starších zariadení skontrolujte jumper v HDD.

HDD obsahuje chybné sektory, je potrebné vždy vybrať HDD a skontrolovať ho v PC s programom na to určeným. Napríklad "Data LifeGuard Diagnostics for Windows". Taktiež skontrolujte log súbor v DVR a odpojte káble od HDD.

Slabý odvod tepla spôsobený nefunkčným ventilátorom prípadne nánosmi prachu.

Mnoho prípadov mrznutia DVR je spôsobené elektromagnetickým rušením. DVR/NVR umiestnite vo vhodnej vzdialenosti od silových káblov, klimatizácii, generátorov či iných rušivých elementov.

Reštartovanie DVR/NVR može byť spôsobené tiež hardérovou chybou, v tom prípade zašlite zariadenie späť do servisného strediska Gemtech v Poprade.


2. Ako sa volá mobilná aplikácia pre zariadenia TVT.

Pre zariadenia Android a iOS je dostupná aplikácia Superlive Plus.


3. Ktoré porty potrebujem presmerovať v routri ak sa chcem pripojiť na zariadenie TVT z internetu?

Pokiaľ potrebujete presmerovať DVR/NVR tak je nutné presmerovať porty 80 a 6036. Samotné kamery používaju port 9008.